Klaartje Scheer
  
  
 
 
 
 
 
 
>
 
imprint

Klaartje Scheer
Zonstraat 32
4818 NG Breda
Tel.: 076 5229860
e-mail: klaartje.scheer@casema.nl

IBAN NL35INGB 0004 3665 24
BTW 1172373710014400
KvK 20154418
Concept en web ontwerp:
Korporal Webdesign
www.korporalwebdesign.com


Copyright © 2013
Klaartje Scheer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door copieen, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.
links

• André Smits
> www.artistintheworld.com

• Conita Vermeulen
> www.haax.nl

• Maria Korporal
> www.mariakorporal.com

• Matthé van der woerd
> www.vanderwoerd.info.nl

• Ties Poeth
> www.tiespoeth.nl