Klaartje Scheer
  
  
 
 
 
 
>
 
 
 
profiel                                                                                                                 
Klaartje Scheer

Mijn atelier is een voormalig bakkershuis op de hoek van de Zonstraat en de Maanstraat in Breda.
Een al of niet toevallige samenloop: mijn werk vindt zijn oorsprong daar, waar wegen elkaar ontmoeten.Werkveld en ervaring
 
Algemeen
Tekenen, schilderen en grafiek zijn de basis voor mijn veelal toegepaste werk. Ik werk als graficus, ontwerper, illustrator en docent.

Visie
Vrijheid geeft creativiteit en creativiteit geeft vrijheid. Vaak ontstaan de mooiste dingen vanuit een ontmoeting.
Daar wil ik voor zorgen: ont-moeting, in-spiratie en samen-werking.

Projecten 
Graag zoek ik de plekken op waar meerdere kunstvormen bij elkaar komen. Vanuit ontmoetingen met o.a. filmer, muzikant en dichter ontstaan nieuwe uitgangspunten, vormen en toepassingen. Door steeds andere benaderingen en het gebruik van verschillende technieken laten de resultaten een vrolijke diversiteit zien. Maar altijd zijn mijn handschrift en eigen vormentaal erin terug te vinden. 
Samenwerken is inspirerend, brengt nieuwe invalshoeken en biedt mogelijkheden om het werkveld te verbreden.

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten zijn: 
- 25 geveltekens aan de Haagdijk in Breda, samen met ruimtelijk ontwerper Eloi Koreman, die de bevestiging aan de gevel ontwierp (1998/2005).      
- Achtergronden in de film Love Loop, samen met regisseur Ties Poeth  (2007).
- Illustraties in het boek Het geheim van de Drie Moren, samen met schrijver Jaap Janssen (2004).
- Prenten voor Het zand van Klaas Vaak (the dream of the sandman), samen met dichter Ernestine Scheer (2013 - 2014).

Logo's versus Boekwerken 
Ik heb mij gespecialiseerd in het ontwerpen van logo's: Het samenvatten van een naam, onderwerp of thema in een eenvoudig beeld/pictogram. Meestal gebeurt dit in opdracht (zie onder 'Projecten': logo's en pictogrammen).
Ook gebruik ik mijn passie voor het tekenvak om verhalen te vertellen.
Tijdens het schrijven en illustreren stel ik mezelf altijd de vraag: Hoe maak ik zowel een slim boek voor kinderen als een aantrekkelijk boek voor volwassenen? En andersom!  
Ik maakte onder meer de boeken De toegang is gratis (1986), Wildeman(2010), Magische Schaar (2011) en Zoemtrompet (2015, schoon uitgebracht bij Clavis 2018).
Mijn verhalen toon en vertel ik op verschillende locaties met mijn prenten-theater: Kamishibai. (In de Kinderboekentuin op3 februari 2018)

Exposities
Op dit moment exposeer ik mijn werk door middel van mijn boeken en het Kamishibai verteltheater. En kijk eens omhoog in de Haagdijk, de geveltekens zijn altijd te zien in de straten Haagdijk en Nieuwe Huizen in Breda.
Van maart 2015 tot en met maart 2017 was een grote overzichts tentoonstelling van mijn werk te zien in de pop up werkplaats aan de Markendaalseweg in Breda.      

Docentschap
Ontwerpen en illustreren combineer ik met lesgeven. Ruime ervaring deed ik op als inspirator, begeleider en docent bij teambuildingsdagen, kunstprojecten en trainingen op locatie voor bedrijven en scholen. 
Daarnaast heb ik ervaring met het geven van grafiek-, teken- en schildercursussen, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Bij Nieuwe Veste initieerde ik de Duocursus, waarbij kinderen (tot 12 jaar) en volwassenen (ouder, verzorger, oom, opa, buurvrouw...!) samenwerken.

Ik werkte onder meer als: 
-  Vakdocent Grafiek en Boekbinden op de Vrije Hogeschool in Driebergen(1988-1992).
-  Docent Grafiek aan Het Kunststation in Leerdam (1989-1993).
-  Docent Beeldend (grafsche technieken, tekenen en schilderen) bij Nieuwe Veste in Breda (1989- 2009).

Tegenwoordig werk ik als freelance docent en inspirator op verschillende locaties: bedrijven, instellingen, scholen en hoek Zonstraat en Maanstraat in Breda.
In mijn atelier geef ik les aan kinderen en volwassenen, en combineer kunstvakonderwijs met muziek.


Opleiding

1986   Academie St.-Joost, Breda - Grafische Kunsten, cum laude
1988   Royal College of Art, Londen - Illustration
1992   CPDB, Arnhem - Docent Beeldende Kunsten, cum laude